Sĩ tử

Người Sài Gòn cuống cuồng đi vay tiền, thuê nhà lo cho sĩ tử đi thi

Người Sài Gòn vay tiền, thuê nhà lo cho sĩ tử đi thi 1

Mỗi mùa thi về, nhiều người dân ở Sài Gòn lại dang rộng vòng tay hỗ trợ thí sinh từ