ngày ấy bây giờ

Sau bao nhiêu năm, Sài Gòn vẫn yêu kiều như ngày nào

Bưu điện, Nhà hát Thành phố và Nhà thờ Đức Bà hầu như không thay đổi nhiều so với hình