Câu chuyện Chống ngập bền vững

/images/post/2015/02/05/09//chong-ngap-do-thi-can-ket-hop-nhieu-giai-phap-1.jpg

-Anh Ba có quen biết ai làm lớn không ta?
– Có thì sao mà không có thì sao?

– Không có thì thôi!

– Nếu có?

– Thì em nhờ chút việc!

– Việc chi?

– Xin cho mấy đứa em thất nghiệp đi làm công nhân chống ngập.

– Sao không xin việc khác mà lại cứ nhắm đúng cái nghề vất vả đó làm chi?

– Vất vả nhưng bền vững.

– Chú mầy nói vậy là có ý gì?

– Anh Ba thiệt là đa nghi quá đi! Bền vững là có việc làm lâu dài, ổn định không lo thất nghiệp.

– Căn cứ vào đâu mà chú mầy dám khẳng định vậy?

– Thì hôm mồng 6 vừa rồi, UBND thành phố và các sở, ngành liên quan nghe báo cáo tình hình giải quyết xóa ngập, giảm ngập trên địa bàn.

– Chuyện bình thường và cũ xì có gì đáng nói đâu?

– Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, tính đến tháng 12-2014, công tác xóa, giảm ngập giai đoạn 2011-2015 đã thực hiện 19 trong số 58 điểm; đang thực hiện 6 trong số 58 điểm; tái ngập 33 điểm; phát sinh 29 điểm.

– Vậy thì sao?

– Nhìn vào mấy số liệu đó anh Ba không thấy gì à?

– Thấy gì?

– Nhìn kỹ lại coi. Bốn năm trời mới thực hiện được 19 điểm ngập trong khi tái ngập là 33 và phát sinh mới là 29. Rõ ràng là tốc độ xóa điểm ngập chậm thua xa với tốc độ tái ngập và tốc độ phát sinh điểm ngập mới.

– Đúng là như vậy thiệt!

– Chưa hết đâu nha!

– Còn gì nữa đây?

– Nghe nói trong năm mới 2015 nầy tiếp tục thực hiện xóa, giảm ngập đối với 19 điểm đã thực hiện giai đoạn 2011 – 2014.

– Nói vậy có nghĩa là 19 điểm ngập đã thực hiện chưa hoàn toàn hết ngập nên mới phải tiếp tục xóa, giảm ngập?

– Đúng vậy! Anh Ba suy đoán nhanh thiệt!

– Đừng nịnh thối đi chú mầy, chuyện đó ai nhìn vào cũng biết ngay mà. Đến đây thì anh Ba hiểu.

– Hiểu chuyện chi?

– Là vì sao chú mầy khăng khăng xin người nhà vào làm công nhân chống ngập. Vì với đà này, chắc chắn việc chống ngập ngày càng nhiều lên. Khỏi phải lo hết việc, lo thất nghiệp.

– Thế thì em mới nói là chống ngập bền vững vì có bao giờ hết ngập được đâu!

Tư Búa

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>